best free website templates

mgr inż. Ludmiła Podgórska-Stawiecka

Absolwentka Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, gdzie uzyskała tytuł magistra inżyniera technologii żywności i żywienia. Wieloletni pracownik Centralnego Szpitala Klinicznego MON Wojskowego Instytutu Medycznego (Kliniki Chirurgii Onkologicznej, Metabolicznej, Ogólnej i Torakochirurgii).

Ukończyła studia podyplomowe:
Żywienie Kliniczne na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie Projektowanie i Monitorowanie Badań Klinicznych na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Jest członkiem:
Zespołu Żywieniowego Wojskowego Instytutu Medycznego
Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu (POLSPEN)
Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością.

Wykładowca w projekcie „Polska Szkoła Bariatrii” organizowanym przez Medtronic Polska.

Współpracowała ze Stowarzyszeniem Pacjentów Bariatrycznych CHLO, gdzie pełniła rolę eksperta ds. dietetyki oraz z portalem mamaisport.pl.

Dietetyka i żywienie kliniczne oraz ich wpływ na funkcjonowanie organizmu to jej praca, a zarazem pasja. Nieprzerwanie od czasu studiów uczestniczy w Konferencjach i Kursach śledząc najnowsze doniesienia z kraju i ze świata.
Współzałożycielka oraz ekspert w Portalach Edukacyjnych e-bariatria.pl oraz bLife.
Prywatnie miłośniczka zdrowego stylu życia, sportu, podróży i muzyki.

mgr Marta Waszkiewicz - fizjoterapeuta.

Absolwentka Warszawskiego Uniwersytet Medycznego, gdzie uzyskała tytuł magistra fizjoterapii. Wieloletni pracownik Centralnego Szpitala Klinicznego MON Wojskowego Instytutu Medycznego (Kliniki Rehabilitacji z Zakładem Medycyny Fizykalnej, obecnie Kliniki Chirurgii Onkologicznej, Metabolicznej, Ogólnej i Torakochirurgii).

Podyplomowo ukończyła:
Terapia Manualna Szkoła Niemiecka (wszystkie moduły)
Podstawy Terapii Manualnej wg Mulligana, wg Cyriax’a,  wg Ackermanna,
Mobilizacje Układu Nerwowego wg Szkoły Niemieckiej
MFT Medyczny Trening Funkcjonalny
Manualne Techniki Leczenia dyskopatii lędźwiowej w fazie ostrej
PNF podstawowy i PNF rozwijający (międzynarodowy terapeuta metody)
Terapia punktów spustowe,
Terapia Strukturalna wg Rafała Krasickiego (wszystkie moduły)
FDM – Leczenie zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego technikami powięziowymi – stopień I
Kinesiology taping
Analiza i Terapia Zaburzeń Chodu
Kurs zaopatrzenia ortopedyczne
Nowoczesne Metody Leczenia Stawu Kolanowego
PIR – Techniki rozciągania i autorozciągania mięśni
Masaż klasyczny o profilu rozszerzonym
TheraBand Academy – ćwiczenia oporowe i równoważne
Fizjoterapia onkologiczna
Kompresjoterapia – specjalistyczna terapia przeciwobrzękowa – Protokół Mobiderm w terapii obrzęków limfatycznych
Warsztaty w Centrum Onkologii im M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie – postępowanie z pacjentami po usunięciu węzłów chłonnych
Rehabilitacja wczesno- oraz poszpitalna Amazonek
Fizjoterapia kardiologiczna
Diagnostyka funkcjonalna w chorobach układu krążenia i oddechowego
Postępowanie rehabilitacyjne w geriatrii
Kurs z zakresu farmakologii w fizjoterapii
Kurs metod neurofizjologicznych
Kurs terapii zniekształceń statycznych ciała dzieci i młodzieży
Instruktor Nordic Walking

Obecnie w trakcie studiów specjalizacyjnych z Fizjoterapii Medycznej.
Współpracuje z Fundacją Osób Chorych na Otyłość OD-WAGA oraz jako konsultant ze Społecznym Rzecznikiem Praw Osób Chorych na Otyłość.
Współpracowała również ze Stowarzyszeniem Pacjentów Bariatrycznych CHLO, gdzie pełniła funkcję eksperta ds. fizjoterapii.

Fizjoterapia jest nie tylko jej pracą, ale przede wszystkim pasją, dlatego cały czas śledzi najnowsze doniesienia z kraju i ze świata, a także uczestniczy regularnie w szkoleniach, dzięki którym stale podnosi swoje kwalifikacje.

Zajmuje się rehabilitacją bariatryczną, ortopedyczną oraz onkologiczną. Specjalizuję się w terapii schorzeń kręgosłupa oraz wprowadzaniem aktywności fizycznej u chorym poważnie obciażonych (MTF).

Jest członkiem:
PTF – Polskie Towarzystwo Fizjoterapii,
Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska
Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością
Współzałożycielka oraz ekspert w Portalach Edukacyjnych e-bariatria.pl oraz bLife
Współautorka programu rehabilitacji onkologicznej po usunięciu węzłów chłonnych realizowanego m. in. w WIM.

Prywatnie jest miłośnikiem zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania wolnego czasu. Kocha podróże i sztukę.