mgr Marta Waszkiewicz

 • Terapia Manualna Szkoła Niemiecka (wszystkie moduły)
 • Podstawy Terapii Manualnej wg Mulligana, wg Cyriax’a,  wg Ackermanna,
 • Mobilizacje Układu Nerwowego wg Szkoły Niemieckiej
 • MFT Medyczny Trening Funkcjonalny
 • Manualne Techniki Leczenia dyskopatii lędźwiowej w fazie ostrej
 • PNF podstawowy i PNF rozwijający (międzynarodowy terapeuta metody)
 • Terapia punktów spustowe,
 • Terapia Strukturalna wg Rafała Krasickiego (wszystkie moduły)
 • FDM – Leczenie zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego technikami powięziowymi – stopień I
 • Kinesiology taping
 • Analiza i Terapia Zaburzeń Chodu
 • Kurs zaopatrzenia ortopedyczne
 • Nowoczesne Metody Leczenia Stawu Kolanowego
 • PIR – Techniki rozciągania i autorozciągania mięśni
 • Masaż klasyczny o profilu rozszerzonym
 • TheraBand Academy – ćwiczenia oporowe i równoważne
 • Fizjoterapia onkologiczna
 • Kompresjoterapia – specjalistyczna terapia przeciwobrzękowa – Protokół Mobiderm w terapii obrzęków limfatycznych
 • Warsztaty w Centrum Onkologii im M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie – postępowanie z pacjentami po usunięciu węzłów chłonnych
  Rehabilitacja wczesno- oraz poszpitalna Amazonek
 • Fizjoterapia kardiologiczna
 • Diagnostyka funkcjonalna w chorobach układu krążenia i oddechowego
 • Postępowanie rehabilitacyjne w geriatrii
 • Kurs z zakresu farmakologii w fizjoterapii
 • Kurs metod neurofizjologicznych
 • Kurs terapii zniekształceń statycznych ciała dzieci i młodzieży
 • Instruktor Nordic Walking
 • PTF – Polskie Towarzystwo Fizjoterapii,
 • Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska
 • Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością
 • Współzałożycielka oraz ekspert w Portalach Edukacyjnych e-bariatria.pl oraz bLife
 • Współautorka programu rehabilitacji onkologicznej po usunięciu węzłów chłonnych realizowanego m. in. w WIM.

Absolwentka Warszawskiego Uniwersytet Medycznego, gdzie uzyskała tytuł magistra fizjoterapii. Wieloletni pracownik Centralnego Szpitala Klinicznego MON Wojskowego Instytutu Medycznego (Kliniki Rehabilitacji z Zakładem Medycyny Fizykalnej, obecnie Kliniki Chirurgii Onkologicznej, Metabolicznej, Ogólnej i Torakochirurgii).

Obecnie w trakcie studiów specjalizacyjnych z Fizjoterapii Medycznej.
Współpracuje z Fundacją Osób Chorych na Otyłość OD-WAGA oraz jako konsultant ze Społecznym Rzecznikiem Praw Osób Chorych na Otyłość. Współpracowała również ze Stowarzyszeniem Pacjentów Bariatrycznych CHLO, gdzie pełniła funkcję eksperta ds. fizjoterapii.

Fizjoterapia jest nie tylko jej pracą, ale przede wszystkim pasją, dlatego cały czas śledzi najnowsze doniesienia z kraju i ze świata, a także uczestniczy regularnie w szkoleniach, dzięki którym stale podnosi swoje kwalifikacje. Zajmuje się rehabilitacją bariatryczną, ortopedyczną oraz onkologiczną. Specjalizuję się w terapii schorzeń kręgosłupa oraz wprowadzaniem aktywności fizycznej u chorym poważnie obciażonych (MTF).

Prywatnie jest miłośnikiem zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania wolnego czasu. Kocha podróże i sztukę.