mgr Marta Waszkiewicz

 • Terapia Manualna Szkoła Niemiecka (wszystkie moduły)
 • Podstawy Terapii Manualnej wg Mulligana, wg Cyriax’a,  wg Ackermanna,
 • Mobilizacje Układu Nerwowego wg Szkoły Niemieckiej
 • MFT Medyczny Trening Funkcjonalny
 • Manualne Techniki Leczenia dyskopatii lędźwiowej w fazie ostrej
 • PNF podstawowy i PNF rozwijający (międzynarodowy terapeuta metody)
 • Terapia punktów spustowe,
 • Terapia Strukturalna wg Rafała Krasickiego (wszystkie moduły)
 • FDM – Leczenie zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego technikami powięziowymi – stopień I
 • Kinesiology taping
 • Analiza i Terapia Zaburzeń Chodu
 • Kurs zaopatrzenia ortopedyczne
 • Nowoczesne Metody Leczenia Stawu Kolanowego
 • PIR – Techniki rozciągania i autorozciągania mięśni
 • Masaż klasyczny o profilu rozszerzonym
 • TheraBand Academy – ćwiczenia oporowe i równoważne
 • Fizjoterapia onkologiczna
 • Kompresjoterapia – specjalistyczna terapia przeciwobrzękowa – Protokół Mobiderm w terapii obrzęków limfatycznych
 • Warsztaty w Centrum Onkologii im M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie – postępowanie z pacjentami po usunięciu węzłów chłonnych
  Rehabilitacja wczesno- oraz poszpitalna Amazonek
 • Fizjoterapia kardiologiczna
 • Diagnostyka funkcjonalna w chorobach układu krążenia i oddechowego
 • Postępowanie rehabilitacyjne w geriatrii
 • Kurs z zakresu farmakologii w fizjoterapii
 • Kurs metod neurofizjologicznych
 • Kurs terapii zniekształceń statycznych ciała dzieci i młodzieży
 • Instruktor Nordic Walking
 • PTF – Polskie Towarzystwo Fizjoterapii,
 • Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska
 • Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością
 • Współzałożycielka oraz ekspert w Portalach Edukacyjnych e-bariatria.pl oraz bLife
 • Współautorka programu rehabilitacji onkologicznej po usunięciu węzłów chłonnych realizowanego m. in. w WIM.

Absolwentka Warszawskiego Uniwersytet Medycznego, gdzie uzyskała tytuł magistra fizjoterapii. Wieloletni pracownik Centralnego Szpitala Klinicznego MON Wojskowego Instytutu Medycznego (Kliniki Rehabilitacji z Zakładem Medycyny Fizykalnej, obecnie Kliniki Chirurgii Onkologicznej, Metabolicznej, Ogólnej i Torakochirurgii).

Obecnie w trakcie studiów specjalizacyjnych z Fizjoterapii Medycznej.
Współpracuje  ze Stowarzyszeniem Pacjentów Bariatrycznych CHLO, gdzie pełni funkcję eksperta ds. fizjoterapii.

Fizjoterapia jest nie tylko jej pracą, ale przede wszystkim pasją, dlatego cały czas śledzi najnowsze doniesienia z kraju i ze świata, a także uczestniczy regularnie w szkoleniach, dzięki którym stale podnosi swoje kwalifikacje. Zajmuje się rehabilitacją bariatryczną, ortopedyczną oraz onkologiczną. Specjalizuję się w terapii schorzeń kręgosłupa oraz wprowadzaniem aktywności fizycznej u chorym poważnie obciążonych (MTF).

Prywatnie jest miłośnikiem zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania wolnego czasu. Kocha podróże i sztukę.